youngpilots.vn youngpilots.vn

Đất Việt App

Ban truyền hình đối ngoại – Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Trung tâm ứng dụng công nghệ truyền thông thuộc Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và công thông tin điện tử Chính Phủ đã chính thức khai trương dịch vụ truyền hình Đất Việt tại Đức.

Truyền hình Đất Việt là dịch vụ dựa trên nền Internet sử dụng giải pháp công nghê OTT để truyền tải nội dung số cung cấp 20 kênh truyền hình Đất Việt với nhiều kênh có độ phân giải cao HD, bao gồm các nội dung thông tin phong phú từ Kinh tế, Chính trị, văn hóa thể thao và giải trí, ngoài ra còn có trang cập nhật mọi thông tin và các ứng dụng đa phương tiện từ cổng thông tin điện tử Chinh Phủ.

Người dùng chỉ cần có thiết bị giải mã nối internet với vô tuyến là có thể xem truyền hình trực tiếp theo giờ Việt Nam hoặc Châu Âu. Việc ra mắt truyền hình Đất Việt tại Đức sẽ tạo ra 1 kênh thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đồng thời đáp ứng nhu cầu tất yếu về thông tin của bà con kiểu bào và là nhịp cầu kết nối với quê hương.

Share Project :

  • Client:Đất Việt App
  • Categories:
  • Skills:
    • Adobe Photoshop
    • Mockup
  • Share Project :