youngpilots.vn youngpilots.vn

Masimex

Trung tâm đào tạo Xuất nhập khẩu – Logistics MASIMEX trực thuộc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vnlogs là “đứa con” được sinh ra và nuôi dưỡng bởi những tinh hoa trong ngành Xuất nhập khẩu – Logistics. Không chỉ đam mê, không chỉ là kinh nghiệm sẵn có, chúng tôi đã đổ xương máu để có được những kiến thức thực tế và cập nhật liên tục.

Share Project :